Obvestila

Odreditev dopusta v času epidemije Coronavirusa

 

Delodajalec delavcu enostransko ne sme odrediti koriščenje rednega letnega dopusta, razen, če se delavec s tem strinja. V nasprotnem primeru, ko delodajalec sicer napačno odredi dopust, delavcu ne sme delavcu evidentirati in šteti odsotnost zaradi izrabe letnega dopusta.

 

Kolektivni dopust
Delodajalec lahko zaradi uresničitve potreb delovnega proces določi kolektivni dopust. Ta mora biti predviden v obvestilu o letnem razporedu delovnega časa. Pri načrtovanju kolektivnega letnega dopusta delojalec primarno izhaja iz potreb delovnega procesa in ga umesti v čas, ki je v interesu delodajalca (v obdobju, ko ni dela, oziroma so prisotne težave z zagotavljanjem delovnega procesa). Pri tem pa je bistveno, da delavcu omogoči tudi izrabo ustreznega dela letnega dopusta v času, ko se primarno upoštevajo možnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove družinske obveznosti in se na ta način doseže namen in cilj pravice do letnega dopusta. V kolikor delodajalec kolektivnega dopusta nima predvidenega, ga sredi leta ne mora odrediti.

Državni zbor je dne 18. 3. 2020 potrdil predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. V zakonu je predvideno, da se bodo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki, samozaposleni in kmetje lahko z bankami dogovorili za odlog obveznosti plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Pogoj je, da je družba oziroma posameznik solventen, dejansko posluje in ni davčni dolžnik. Zakon je v drugi obravnavi v Državnem zboru, posredovan Državnem svetu v nujnem postopku.

Javni potniški promet je z dnem 16. 3. 2020 ukinjen, kar pomeni, da delavci, ki so primorani hoditi na delo, nimajo možnosti prevoza z javnim potniškim prometom – vlak oziroma avtobus.

 

Kaj naj naredijo zdaj delodajalci?

Delodajalec lahko odredi delo od doma, napoti na čakanje na delo doma ali zagotovi prevoz. Pri tem pa poudarjamo, da je posebno previdnost potrebno posvetiti ukrepom v primeru prevozov večih oseb hkrati, upoštevati je potrebno ukrepe, kot so bili predvideni za taxi prevoze.

 

V kolikor pride delavec na delovno mesto z lastnim prevozom, bi mu v normalnih okoliščinah pripadalo le povračilo stroškov za mesečno vozovnico, je upravičen do povračila kilometrine v višini 0,18 EUR na kilometer, v skladu s 5. odstavkom 3. členega Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v letu od 1. 8. 2008 dalje.

 

Ali je delavec v primeru, da nima prevoza, primoran priti na delo?
V tem primeru lahko govorimo o višji sili – možnosti, da pride na delo ni. Delavcu v kolikor ne dela od doma oziroma ni napoten na čakanje na delo doma, pripada nadomestilo v višini 50% vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

Potrebujete pravno pomoč pri spopadanju s krizo, ki je epedemije posledica coronavirusa?